Identification of specific markers for the B chromosome of maize

Identification of specific markers for the B chromosome of maize

Vedoucí práce: Nicolas Blavet, Ph.D.; Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.

tel.: 585 238 711

email.: blavet@ueb.cas.cz; bartosatueb [dot] cas [dot] cz

Předpokládaná pracovní náplň:
  • Vývoj a ověření DNA markerů specifických pro B chromozom kukuřice
  • Izolace genomové DNA, navržení specifických primerů programem Primer3
  • PCR amplifikace, gelová elektroforéza