Mapování morfologických znaků klasu u pšenice

Mapování morfologických znaků klasu u pšenice

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.

tel.: 585 238 714

email.: valarikatueb [dot] cas [dot] cz

    

Pšenice je celosvětově jednou z nedůležitějších plodin. Poskytuje základní potraviny 30 % lidské populace. Morfologie klasu je jednou z podstatných charakteristik určujících velikost a počet semen. Tyto charakteristiky signifikantně ovlivňují výnos.
300 linií F2 mapovací populace odvozené z křížení Paragon/Kartner s kultivarem Chinese Spring vykazuje velkou variabilitu ve velikosti a tvaru klasu. Rodičovské linie se odlišují velikostí klasu o více než 50%. Tyto zdroje jsou ideálním výchozím materiálem pro genetické mapování a identifikaci lokusů odpovědných za sledované znaky.

   

Předpokládaná pracovní náplň:

  • Hlavním cílem diplomové práce bude konstrukce genetické mapy, fenotypování a QTL analýza dat s cílem identifikovat lokusy vázané na sledované znaky.

  • Hlavními nástroji budou pěstování rostlin, extrakce DNA, návrh primerů, PCR, DNA sekvenování, genetické mapování a vyhodnocení výsledků.

  • Diplomová práce bude řešena ve spolupráci s domácími i zahraničními pracovišti.