Molekulární charakterizace patogenu B. graminis a studium jeho interakcí s obilovinami

Molekulární charakterizace patogenu B. graminis a studium jeho interakcí s obilovinami

Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.

tel.: 585 238 714

email.: valarikatueb [dot] cas [dot] cz

    

Obiloviny jsou jedením z hlavních potravinových zdrojů lidstva, avšak jejich výnos je ohrožován patogeny a nemocemi. B. garminis je patogen způsobující nemoc padlí travní a způsobuje až 40 % ztráty na výnosu.

   

Předpokládaná pracovní náplň:

  • Cílem práce bude molekulární charakterizace patogenu a jeho izolátů pomocí identifikace polymorfních molekulárních markerů.

  • Bude studována asociace markerů s virulencí a rezistencí.

  • Práce bude zahrnovat bioinformatickou analýzu dostupných sekvencí, práce s databázemi, odvozování DNA markerů, sekvencování a anýzu dat, extrakci DNA a optimalizace PCR markerů.

  • Projekt je řešen ve spolupráci s laboratořemi v České republice a Evropě a je podporován MŠMT grantem LD14105.