Nabídka témat studentských prací

Volná studentská témata:

  1. Mapování morfologických znaků klasu u pšenice (Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.) - bakalářské nebo magisterské téma

  2. Zahuštění genetické mapy v oblasti genu rezistence pm2026 mapovací populace T. monococcum (Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.) - bakalářské nebo magisterské téma

  3. Identification of specific markers for the B chromosome of maize (Nicolas Blavet, Ph.D.; Jan Bartoš, Ph.D.) - bakalářské nebo magisterské téma

  4. Implementation of a database for BAC sequence information storage and web browser display (Nicolas Blavet, Ph.D.; Michael Abrouk, Ph.D.; Jan Bartoš, Ph.D.) - bakalářské nebo magisterské téma

  5. Molekulární charakterizace patogenu B. graminis a studium jeho interakcí s obilovinami (Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.) - bakalářské nebo magisterské téma

  

Obsazená studentská témata:

  1. Charakterizace transkripčních variant proteinu TPX2 u Arabidopsis thaliana  (Ing. Beáta Petrovská, Ph.D.; Mgr. Eva Tomaštíková, Ph.D.) - magisterské téma

  2. Analýza genetického založení jarního a intermediárního růstového typu u pšenice seté  (RNDr. Jan Šafář, Ph.D.; Ing. Zbyněk Milec, Ph.D.; Mgr. Zuzana Ivaničová) - bakalářské téma

  3. Analýza dvou typů mobilních elementů vykazujících kontrastní FISH lokalizaci v genomech druhů Festuca sp. a Lolium sp. (Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.) - magisterské téma

  4. Studium morfologické a genetické variability u vybraných druhů kostřav (RNDr. David Kopecký, Ph.D.) - magisterské téma

Galerie fotek a posterů