New genomic technology for the alogamic cultivated plant breeding for improving utility traits

Start date: 
Thursday, January 20, 2011
End date: 
Wednesday, December 31, 2014
Classification
Grant agency: 
MZE NAZV
Registration number: 
QI111A019
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Jaroslav Doležel
Internal investigator: 
is principal investigator
External investigator/coinvestigator: 
Šlechtitelská firma Ing. Hana Jakešová, CSc.; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D; Masarykova univerzita v Brně, Doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.