Sekvenační charakterizace kandidátního genu ovlivňujícího tvar semen u pšenice

Zahuštění genetické mapy v oblasti genu rezistence pm2026 mapovací populace T. monococcum


Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.

tel.: 585 238 714

email.: valarikatueb [dot] cas [dot] cz

Předpokládaná pracovní náplň:

  • Izolace genomové DNA, PCR, gelová elektroforéza, Sagerovo sekvenování
  • Analýza získaných sekvencí DNA - práce s programy Genious, MEGA4
  • Fylogenetická analýza - práce s programy PHYLIP a SplitsTree