Seminář Šlechtění ovocných stromů

Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum pořádá společně s Výzkumným ústavem šlechtitelským a ovocnářským v Holovousech seminář Šlechtění ovocných stromů. Jeho cílem je propojit nejnovější vědecké poznatky s praxí. 

Seminář se koná 14. 3. 2018 od 10:00 do 13:30 v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum vznikla díky podpoře Strategie AV21 a je součástí výzkumného programu Potraviny pro budoucnost.

Více informací ZDE.