Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum

Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum je prvním pracovištěm Akademie věd ČR, jehož hlavním cílem je zpřístupnit nejnovější výsledky a metody základního výzkumu šlechtitelům a zemědělské praxi. Aplikační laboratoř byla založena v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 v roce 2017 a provozuje ji Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. v Olomouci.

Naše služby
Aplikace cytogenetických, molekulárně-biologických, genetických a genomických technik
Vypracovávání odborných expertíz a protokolů
Spolupráce s týmem vysoce specializovaných odborníků
Špičkové přístrojové vybavení
Odborné poradenství zaměřené na využití nejnovějších poznatků a metod
Pořádání konferencí, seminářů a praktických kurzů
 
Cílové skupiny
• Organizace zabývající se šlechtěním zemědělských plodin, užitných a okrasných rostlin
• Firmy zaměřené na množení osiva a produkci sadby
• Zemědělské podniky zabývající se rostlinnou výrobou
• Profesní organizace věnující se produkci a kvalitě potravin a jejich vlivu na zdraví člověka
• Orgány státní správy dozorující agrochemické postupy, registraci a zkušebnictví pěstovaných odrůd
• Ministerstva řešící legislativu vztahující se k zemědělství
• Místní samosprávy zajímající se o problematiku adaptace zemědělské produkce na měnící se podmínky
• Občanské iniciativy, spolky a sdružení zaměřené na problematiku správné pěstitelské praxe, zdravé výživy a životního prostředí
 
Naše aktivity

Studujeme DNA zemědělských plodin
Jsme světově uznávaným pracovištěm pro čtení dědičné informace zemědělských plodin. Vyvinuli jsme originální metody, které zásadně přispěly k rozluštění složitých genomů pšenice, ječmene a hrachu. Výsledky našeho výzkumu byly publikovány v prestižních vědeckých časopisech Nature a Science. Podílíme se také na izolaci genů podmiňujících důležité vlastnostnosti plodin, včetně odolnosti vůči závažným chorobám.

Vyvíjíme DNA markery
Umíme připravit širokou škálu DNA markerů/sond pro genotypování a screening větších souborů rostlin a sloužíme jako genotypovací centrum s celosvětovou působností pro některé plodiny. Pořádáme specializované workshopy. Připravujeme konference, odborné semináře a workshopy, včetně praktických ukázek vybraných metod přímo v laboratoři.

Poskytujeme odborné konzultace
Naši odborníci se zabývají komplexním výzkumem dědičné informace rostlin. Proto jsme schopni nabídnout nebo zprostředkovat odborné konzultace v různých oblastech genetiky a genomiky.

Provádíme analýzy na zakázku
Vaše vzorky dokážeme analyzovat pomocí nejmodernějších přístrojů a metod. Nejčastěji jsou to analýzy pomocí průtokové cytometrie, zejména stanovení ploidie, dále pak cytogenetické analýzy a genotypování pomocí různých typů DNA markerů.

Sekvenování DNA a RNA
V naší laboratoři rutinně sekvenujeme DNA i RNA. Jednotlivé vzorky zpracováváme například klasicky Sangerovou metodou. Genomické projekty řešíme především technologií Illumina.

Bioinformatické analýzy
Sekvenační data vašich vzorků zpracujeme, uložíme a analyzujeme dle vašich požadavků. Laboratoř je vybavena jak pro analýzu velkých souborů dat, tak pro jejich správu (uložení a management).

Genomové editace
Provádíme cílené genomové editace pomocí metody CRISPR/Cas9. Pro požadovanou sekvenci navrhneme tzv. „guide“ RNA (gRNA). Následně dokážeme připravit a ověřit vektory pro transformaci rostlin.
omiku ovocných stromů
Více na webových stránkách aplab.ueb.cas.cz