Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je výsledkem spolupráce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v .v. i. a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Každý z partnerů do vybudovaného centra přinesl své specifické know-how, své odborníky a vybrané špičkové technologie. Vybudování, doplnění přístrojového vybavení a zahájení provozu centra bylo podpořeno z OP Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2010 – 2013, a sice částkou 807 774 430,- Kč. Současné fungování centra a jeho budoucnost na období příštích pěti let jsou z větší části zajištěny Národním programem udržitelnosti I, který pracovišti přinese finanční prostředky pro další rozvoj po stránce vybavení špičkovými přístroji, ale i po stránce financování běžného provozu.

Více na webových stránkách www.cr-hana.eu