Výzkumný program Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu.

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost chce přispět k řešení celosvětového společensko-ekonomického problému, kterým je zajištění dostatku potravin pro rostoucí populaci, a to prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, včetně metod editace genomu. Zaměřuje se také na prevenci některých nemocí trávicího traktu či na lepší využití mikrořas ve výživě a v produkci cenných látek. Pozornost věnuje také problematice půdy, klimatické změny, zbytečnému plýtvání potravinami, společenským a geografickým aspektům potravinových systémů a novým postupům pro zpracování přírodních materiálů a biologického odpadu. Programu se účastní špičkové výzkumné týmy ústavů AV ČR, které spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky využijí šlechtitelé, podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných produktů, státní správa a různé neziskové a pacientské organizace.

TÉMATA / ŘEŠITELÉ
Více na webových stránkách www.potravinyav21.cz