Výzkumný program Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu.

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost chce přispět k řešení celosvětového společensko-ekonomického problému, kterým je zajištění dostatku potravin pro rostoucí populaci, a to prostřednictvím multidisciplinárních přístupů a nejmodernějších technologií, včetně metod editace genomu. Zaměřuje se také na prevenci některých nemocí trávicího traktu či na lepší využití mikrořas ve výživě a v produkci cenných látek. Pozornost věnuje také zbytečnému plýtvání potravinami a novým postupům pro zpracování přírodních materiálů a biologického odpadu. Programu se účastní špičkové výzkumné týmy ústavů AV ČR, které spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky využijí šlechtitelé, podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných produktů, státní správa a různé neziskové a pacientské organizace.

TÉMATA / ŘEŠITELÉ
  • Genomika a biotechnologie rostlin pro efektivní šlechtění - prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
  • Moderní metody editace genomu: nástroje pro zajištění dostupnosti a kvality potravin - RNDr. Roman Hobza, Ph.D. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
  • Molekulární technologie pro šlechtění zvířat, produkci, zpracování a využití potravin živočišného původu - Ing. Jan Kopečný, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.)
  • Využití mikrořas v potravě - prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.)
  • Zdravotní nezávadnost nových, alternativních potravinářských surovin - prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
  • Výzkum cenných látek rostlinného a živočišného původu a jejich využití - Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.)
  • Plýtvání potravinami jako sociální problém – Mgr. Naděžda Čadová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Více na webových stránkách www.potravinyav21.cz