Letní etapa Flory Olomouc

Date:
15. 8. -18. 8. 2019
Place:
Olomouc, Výstaviště Flora Olomouc, Pavilon H
I letos e účastníme mezinárodní květinové a zahradnické výstavy Flora Olomouc. Najdete nás v populárně-naučné expozici pavilonu H , který se promění ve „Výzkumnou laboratoř rostlin“ . 
Najdete zde prezentaci oborového přírodovědeckého výzkumu a jeho uplatnění v praxi. Seznámíte se s ukázkami laboratorních technik, nových trendů, výzkumu a inovace ze světa rostlin. Součástí expozice bude přednáškový sál s filmovou projekcí a tematickou výstavou fotografií. Projekt je zaměřen na edukaci zejména široké veřejnosti, v jednotlivých expozicích budou prezentovány výsledky v oblasti výzkumu a šlechtitelství rostlin - s praktickými ukázkami osiv a vyšlechtěných rostlin.