Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum se představila na podzimní mezinárodní výstavy a veletrhu Flora Olomouc

Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum se představila na podzimní mezinárodní výstavy a veletrhu Flora Olomouc
Od 4. do 7. října 2018  mohli zájemci navštívit stánek na ochozu v pavilonu A. Tým olomouckého pracoviště ÚEB představil šlechtitelům a odborné veřejnosti novinky ve výzkumu dědičné informace rostlin a především nejmodernější molekulární metody, které mohou usnadnit a zefektivnit šlechtění. 
Odborníci vysvětlili, jak může věda pomoci s konkrétními problémy ve šlechtění  a jakou konkrétní pomoc nabízí Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum.

Text a foto: Radka Kvasničková