Naši laboratoř navštívili animátoři z Pevnosti poznání

Naši laboratoř navštívili animátoři z Pevnosti poznání
V olomouckém interaktivním muzeu vědy  Pevnosti poznání chystáme  22. 3. 2018 slavnostní otevření instalace přibližující výzkum olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky. Animátoři z Pevnosti poznání přijeli na naše pracoviště proto, aby načerpali inspiraci a vymysleli, jak dětským návštěvníkům přiblížit co nejzajímavěji naši práci.
 
Díky podpoře Strategie AV21 budou mít malí i velcí návštěvníci možnost lépe pochopit práci, která ve světě proslavila laboratoř prof. Jaroslava Doležela z ÚEB AV ČR, v. v. i. V muzeu si budou moci prohlédnout různé fáze dělení buňky na preparátech, které připravili vědečtí pracovníci. K tomuto účelu byly do Pevnosti poznání pořízeny dva přístroje, digitální kamera včetně optického adaptéru a laboratorní trinokulární mikroskop. Součástí instalace bude také model DNA a informační panely a polepy. Nyní finišují přípravy na slavnostní otevření expozice a chystají se interaktivní programy pro děti. V průběhu dalších let se bude pracovat na dalším rozšíření instalace. 

Pevnost poznání sídlí v Korunní pevnůstce,  historicky vzácné budově s dřevěnou konstrukcí, která původně sloužila jako dělostřelecký sklad. Muzeum bylo veřejnosti otevřeno v dubnu 2015, spadá pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého a loni ho navštívilo na 100 tisíc lidí.

Text a foto: Radka Kvasničková