Návštěvníky Flory lákal letos také výzkum rostlin

Návštěvníky Flory lákal letos také výzkum rostlin
Přednášky, praktické ukázky a pokusy i hru pro děti připravili výzkumníci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) pro návštěvníky letní etapy květinové výstavy Flora Olomouc. Lidé si za asistence vědců mohli vyzkoušet izolaci DNA z banánu, zjistili, jak rostliny vzájemně interagují, obdivovali rozmanitost semen nebo se seznámili s novými metodami šlechtění.

Výzkum vědeckého centra přibližovali návštěvníkům v pavilonu H, který se proměnil v improvizovanou laboratoř výzkumu rostlin, zástupci všech partnerských pracovišť CRH­­­ – Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR i Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Společně s molekulárními biology si lidé mohli ve čtvrtek a pátek vyzkoušet izolaci DNA z banánu, pod mikroskopem si prohlédli buňky cibule a sledovali buněčné dělení. Dozvěděli se i o přípravě transgenních rostlin a nových metodách šlechtění. Odborníci z oddělení chemické biologie a genetiky představili výzkum rostlinných hormonů a jejich využití v zemědělství.

Víkend byl v režii biofyziků, kteří předávali návštěvníkům své znalosti o elektrické signalizaci v rostlinách, komunikaci rostlin a o jejich stárnutí. „Na oblíbených rostlinách mucholapkách jsme demonstrovali roli elektrického potenciálu. Na přednášce Andreje Pavloviče byli posluchači překvapeni sdělením, že anestetika působí na rostliny podobně jako na živočichy. Marek Rác poutavým způsobem vyprávěl o nově objevených mechanismech vzájemné interakce rostlin, které mohli návštěvníci z řad zahrádkářů porovnat ze svými osobními pěstitelskými zkušenostmi,“ popsala aktivity biofyziků Martina Špundová, která seznamovala příchozí s procesem stárnutí rostlin a možnostmi, jak jej ovlivnit. S návštěvníky probírala i související praktické otázky, například proč neotrhávat listy rostlinám rajčete nebo zda sekat, či nesekat trávník.

Celkem čtyři dny se na výstavě prezentovali zástupci olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Jejich expozice si vysloužila Pohár hejtmana Olomouckého kraje. Odborníci se zaměřili zejména na otázky opylování, hmyzí opylovatele a semena rostlin. „Lidé byli velmi překvapeni rozmanitostí semen, kterou si často člověk uvědomí teprve tehdy, když vidí větší kolekci na jednom místě. Různorodost semen a plodů zelenin a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin si mohli návštěvníci prohlédnout pouhým okem, pod zvětšovacím sklem i s pomocí binokulární lupy, díky které mohly vzniknout i prodejné publikace s makrosnímky 180 druhů semen a plodů. Pod lupou si návštěvníci prohlédli i některé zástupce hmyzích opylovatelů, a to včely medonosné, čmeláky a dva zástupce tzv. samotářských včel. Největší popularitu si získala drvodělka fialová,“ objasnila Kateřina Smékalová.

Expozice ÚEB AV ČR představila nejnovější výsledky ve výzkumu a šlechtění rostlin. Její součástí byla výstava velkoformátových snímků uznávaného švýcarského fotografa Maria del Curta, které zapůjčila Akademie věd ČR a Velvyslanectví Švýcarské konfederace. Fotografie přibližují práci a odkaz ruského botanika a genetika Nikolaje Vavilova, který se zasloužil o záchranu genového bohatství důležitých plodin.

Iniciativa Univerzity Palackého s názvem Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor nabídla malým i velkým návštěvníkům výstaviště netradiční odpočinkovou zónu s příjemným posezením a půjčovnu dek. 

TEXT: UP Žurnál, Martina Šaradínová
FOTO: Radka Kvasničková