Světový den výživy

Světový den výživy
16. říjen je Světovým dnem výživy (World Food Day – WFD) Byl založen Organizací pro výživu a zemědělství v roce 1979. Datum 16. října bylo zvoleno jako připomínka výročí založení FAO v roce 1945. 
Vedoucí našeho pracoviště prof. Jaroslav Doležel je současně koordinátorem výzkumného programu Potraviny pro budoucnost a natočil k tomuto dni krátké video