The Czech Plant Nucleus Workshop dopadl v Olomouci na výbornou

The Czech Plant Nucleus Workshop dopadl v Olomouci na výbornou
Na osm desítek vědců a studentů, kteří se věnují výzkumu dědičné informace u rostlin, se sešlo 14. a 15. září 2021 v  Pevnosti poznání Univerzity Palackého, aby sdíleli nejnovější vědecké poznatky. 
 
Tyto znalosti jsou zásadní nejenom pro hlubší poznání světa rostlin a další výzkum, ale mohou hrát do budoucna také velkou roli ve šlechtění odolnějších rostlin s novými vlastnostmi. 

IMG_2909.jpg

Na dvoudenním setkání měli odborníci mimořádnou příležitost navázat nové kontakty a spolupráce. Součástí workshopu bylo i vyjhlášení cen za nejlepší přednášky a postery:
  • Nejlepší postdok přednáška - Mingxi Zhou z Biologického Centra CAS, České Budějovice
  • Nejlepší PhD přednáška - Marek Glombik z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  • Nejlepší PhD přednáška - Adéla Přibylová z Univerzity Karlovy v Praze
  • Nejlepší Poster - Kateřina Kaduchová z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  • Nejlepší Poster - María Guadalupe Trejo Arellano z Biologického Centra AV ČR, V. v. i., České Budějovice
IMG_2922-1.jpg

Workshop pořádala skupina vědců z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Biologického centra AV ČR, v. v. i., Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy.

IMG_2925.jpg

IMG_2947.jpg

IMG_2964.jpg

IMG_2942.jpg

IMG_2949.jpg