Skupina vzdálené hybridizace

Naše skupina se zabývá rozličnými aspekty mezidruhového a mezirodového křížení a polyploidizace u rostlin. Ke studiu genomového složení kříženců, jejich evoluce a stability využíváme metod molekulární cytogenetiky, cytometrie, bioinformatiky, genomiky a molekulární biologie. Našimi objekty jsou kříženci trav kostřav a jílků (Festulolium) a kříženci pšenice a žita (Tritikále a jeho deriváty) a pšenice a ječmene (Tritordeum).

Do bližšího okruhu našich zájmů spadá především:
 

  •           meiotické dělení a stabilita genomu kříženců
  •           3D organizace hybridního jádra
  •           genová exprese u kříženců 

Novinky:

  • Duben 25, 2019: Článek "Misdivision of Telocentrics and Isochromosomes in Wheat" Davida Kopeckého a Adama Lukaszewského byl vyzdvihnut v časopise Cytogenetic and Genome Research jako "Výběr redakce".
  • Duben 10, 2019: Náš článek "Inter-morphotype hybridization in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.): Exploration of meiotic irregularities and potential for breeding" byl přijat do tisku v časopisu Euphytica.
  • Březen 19, 2019: Náš článek "Positioning of rye introgressions in somatic nuclei of wheat and its possible association with meiotic instability" byl uveřejněn v časopisu International Journal of Molecular Sciences.
  • Únor 25, 2019: Náš článek "Out-of-position telomeres in meiotic leptotene appear responsible for chiasmate pairing in an inversion heterozygote in wheat (Triticum aestivum L.)" byl uveřejněn v časopisu Chromosoma.
  • Prosinec 12, 2018: Náš článek "Misdivision of telocentrics and isochromosomes in wheat" byl přijat do tisku v časopisu Cytogenetic and Genome Research.
  • Září 2018: Marco Mendes, PhD student z Brazílie se připojil k naší skupině.


Volné pozice:

Diplomová práce:

Mechanizmy zodpovědné za genomovou dominanci u kříženců Kostřava x Jílek (Festuca x Lolium) (zahrnuje mikroskopii, molekulární cytogenetiku, fenotypizaci)

Nestabilita genomu u kříženců Kostřava x Jílek (Festuca x Lolium) (zahrnuje křížení rostlin, molekulární cytogenetiku, mikroskopii)


Další možnosti (Bakalářské a Disertační práce): Pokud jste zapáleni do práce a ochotni trávit volný čas v laboratoři, neváhejte nás kontaktovat na kopecky@ueb.cas.cz