Skupina Pečinka

Dlouhodobým cílem naší skupiny je porozumět organizaci genomu a její funkci u rostlin. Studujeme, jak je DNA sestavena do chromatinu a chromozomů a jak chromatin řídí vývoj rostlin, odolnost vůči stresu a stabilitu genomu.

Genetická informace je uložena na chromozomech v buněčném jádře. Eukaryotické chromozomy obsahují geny a velké množství repetitivních sekvencí, z nichž některé jsou potřebné pro správnou funkci telomer, centromer a organizaci jadérka. Počet repetic se u rostlinných druhů velmi liší a v kombinaci s běžnou polyploidizací je zodpovědný za enormní změny velikosti jaderného genomu u rostlin. Poměr genů a repetic navíc často určuje celkovou 3D organizaci chromozomů během interfáze. Velké genomy, jako u našeho modelového organismu ječmene (Hordeum vulgare, 2n = 2x = 14, cca. 5Gbp/1C) vykazují Rabl organizaci s polární lokalizací centromer a telomer. Naopak menší genomy včetně našeho hlavního modelového organismu huseníčku (Arabidopsis thaliana, 2n = 2x = 10, cca. 150Mbp/1C) neudržují striktní shlukování centromer a mají variabilní umístění telomer. U Arabidopsis jsou centromery spojeny s periferií jádra, zatímco telomery se spojují s jadérkem. Přestože tento jev byl popsán asi před sto lety, molekulární mechanismy určující tuto organizaci a jejich důsledky např. pro jaderné dělení, opravy poškozené DNA nebo vyhledávání homologů, zůstávají neznámé. Pokoušíme se porozumět organizaci genomu velkých rozměrů za normálních podmínek a v situaci kdy dojde k poškození DNA, se zaměřením na funkci komplexu SMC5/6 (Structural maintenance of chromozomes 5/6). SMC5/6 funguje jako intermolekulární DNA linker, který zajišťuje stabilitu genomu rostlin dosud neznámými mechanismy. Mutanty Arabidopsis v SMC5/6 nejsou pouze přecitlivělé na poškození DNA, ale mají mnoho dalších ne zcela známých fenotypů, včetně citlivosti na inhibitory methylace DNA, defektů během reprodukčního vývoje a hyperimunitních odpovědí. Role komplexu SMC5/6 u rostlin s velkými genomy vykzaujícími Rabl organizaci nejsou známy.

Vlastnosti chromatinu jsou stanoveny epigeneticky, tj. proteiny interagujícími s DNA a jejich modifikacemi, jakož i regulačními RNA. Mezi hlavní stavy chromatinu patří heterochromatin a euchromatin. Heterochromatin je kondenzovaný, bohatý na repetice a transkripčně neaktivní, zatímco euchromatin je otevřený a obsahuje transkripčně permisivní modifikace. Chromatin kontroluje transkripci v reakci na vývojové a environmentální podněty a ovlivňuje odolnost rostlin vůči stresu a jejich výnos. Naše skupina zkoumá přeměnu, udržování a funkce eu- a hetero- chromatinu v rostlinách během buněčného dělení a reprodukce. To je důležité, protože mnoho rostlinných produktů (bílkoviny, cukry, oleje, vlákna) se získává z reprodukčních tkání rostlin.
News
 • 23. 3. 2020 - Gratulujeme Evě k jejímu novému článku TPX-LIKE functions in Arabidopsis (Full text)
 • 17. 3. 2020 - Klára souhlasila se zveřejněním některých vzpomínkových fotografií z jejího soukromého fotodiáře, který fotí na analog. Podívejte se! (link)
 • 2. 3. 2020 - A další miminko je tady! Tentokrát od Martina. Vítej malý Martine!
 • 15. 2. 2020 - Gratulujeme Hance k její právě narozené holčičce Miladě.
 • 6. 1. 2020 - Dr. Dorota Weight z Univerzity v Poznani přijela na výzkumnou stáž do naši skupiny.
 • 1. 12. 2019 - Pranav získal GAČR grant ke studiu efektů klimatických změn na obiloviny. Obrovské gratulace!
 • 15. 11. 2019 - Kinetochor je spojen s opravou poškození DNA, více v novém článku od skupiny Lermontova (Full text)
 • 2. 11. 2019 - Přejeme všechno nejlepší Hance, která se tento víkend vdala. Moc gratulujeme!
 • 2019-10-31 - Beata bohužel opustila naši skupinu a našla si novou práci. Doufáme, že se brzy uvidíme Beato. Alespoň na návštěvě.
 • 17. 9. 2019 - Náš skupinový výlet měl velký úspěch! 13 km na klidné řece přes CHKO Litovelské pomoraví. Skvělé že se připojili také naši bakaláři a magistři. A nebuďte smutní Kláro a Martine, vaše věci jistě brzy uschnou... (foto)
 • 30. 8. 2019 - Eva vyhrála se svou přednáškou o epigenetických inhibitorech jedno z ocenění pro mladé vědce na konferenci Plant Biology CS 2019 v Českých Budějovicích. Gratulujeme!
 • 1. 8. 2019 - Máme novou Ph.D. studentku Kateřinu Lahnerovou. Vítej u nás Katko!