Skupina Šafář

Studujeme geny ovlivňující čas kvetení u obilnin, především u pšenice seté (Triticum aestivum). Zaměřujeme se zejména na geny fotoperiodické a vernalizační dráhy, a to jak na úrovni genetické, tak epigenetické. Ve spolupráci s Botanickým ústavem se zabýváme také zajímavým fenoménem výskytu cizorodé rDNA, pocházející ze vzdálených zástupců trav, nacházející se jako relikty v dědičné informaci ječmenů. Podílíme se také na projektu, který studuje genetické změny u pohlavních chromozómů rostlin.
  • Naše skupina je také součástí Aplikované laboratoře pro zemědělský výzkum zajišťující spolupráci mezi výzkumem a šlechtiteli. Pro více informací navštivte stránky Aplikované laboratoře.