Genetické a epigenetické změny asociované s allopolyploidizací u rostlin

Kategorie
Doktorand
Skupina
Skupina Vzdálené Hybridizace

Popis

Anotace:


Alopolyploidizace je jedním ze základních mechanismů speciace rostlin. Sloučení genomů pocházejících ze dvou různých druhů umožňuje kombinovat agronomicky významné znaky z obou rodičů. Mezidruhová hybridizace se tak stala významným šlechtitelským nástrojem. Nově vytvoření rostlinní kříženci však podstupují řadu genetických a epigenetických změn souhrnně označovaných jako genomový šok. Studium těchto změn u rostlinných kříženců (kostřava x jílek) bude hlavní náplní této PhD práce. Student(ka) bude využívat bioinformatické nástroje k analýze genové exprese a epigenetických regulací v křížencích v průběhu působení abiotických stresů a v kontrolních podmínkách. Práce vyžaduje alespoň základní informatické dovednosti a zájem učit se novým technikám a postupům. Podmínkou je magisterský titul v biologických vědách či v informatice.

Začátek studia: 1.9.2021

Proč pracovat s námi: 

  • Motivovaný kolektiv a mezinárodně uznávaná skupina
  • Perfektní vybavení a přátelské prostředí
  • Publikování v prestižních časopisech
  • Podpora výzkumu projektem GAČR
  • Spolupráce se zahraničními laboratořemi
  • Včasné dokončování PhD studia


Kontaktujte nás na kopecky@ueb.cas.cz

Školitel:

doc. RNDr. David Kopecký, Ph.D.


Financování:

Student bude financován z projektu GAČR 20-10019S