Virem indukované umlčováni genů u rostlin

Kategorie
Vysokoškoláci
Skupina
Valárik group
Určeno bakalářským a magisterským studentům

Popis

 

Obiloviny jsou klíčovým zdrojem potravy

Nedávno byly publikovány referenční sekvence genomu pšenice a ječmenu

Umlčování (knock-out)  je jedním hlavních nástrojů zkoumání funkce genů

Chceme zkoumat funkce kandidátních genů pro rezistenci, výnos a kvetení


Náplň práce

Příprava virových konstruktů s RNAi, antisens RNA
Infekce vybraných linií a hodnocení funkčnosti konstruktů a účinku umlčení genu