Struktura a uspořádání chromatinu v interfázním jádře rostlin

Category
Undergraduated
Group
Skupina Hřibová
Určeno magisterským studentům.

Description

Téma a cíle:

  • Trojrozměrné uspořádání chromatinu v interfázních jádrech rostlin vyznačujících se rozdílnou velikostí genomů.

  • Aplikace trojdimenzionální in situ hybridizace a imuno-značení s cílem objasnit lokalizaci chromozomů a důležitých funkčních chromozómových domém v interfázním jádře diploidních i polyploidních rostlinných druhů.
      

Náplň práce:

  • Příprava preparátů jader pro konfokální a super-rozlišovací mikroskopii.
  • Příprava sond a trojdimenzionální fluorescenční in situ hybridizace (3D-FISH); imuno-značení.

  • Mikroskopická analýza - konfokální a super-rozlišovací STED mikroskopií.

  • Obrazová analýza programem Imaris.