Analýza genového složení ječmene setého

Category
Undergraduated
Group
Chromatin organization and function (Pečinka group)
Určeno bakalářským i magisterským studentům se zájmem o bioinformatiku

Description

Téma a cíle

  • Genomy rostlin jsou plné konzervovaných anebo naopak velmi specifických genů. 
  • Stejné geny můžeme nalézt u velmi vzdálených druhů rostlin.
  • Bakalářská/diplomová práce pomůže odhalit geny u významné plodiny – ječmene setého.


Náplň práce

  • Práce s příkazovým řádkem pro přípravu a zpracování dat
  • Bioinformatické analýzy, základní orientace na serveru
  • Práce s MS Excel a online dostupnými softwary