Skupina Cápal

Vyvíjíme a aplikujeme nové metody, které zjednodušují analýzu složitých genomů zemědělských plodin. Hlavním přístupem je třídění chromozomů pomocí průtokové cytometrie, které usnadnilo přečtení dědičné informace řady plodin a v současné době urychluje izolaci důležitých genů. Třídění buněčných jader a chromozomů využíváme k odhalování změn prostorového uspořádání jaderné DNA a funkce jaderných a chromozomálních proteinů. Při tomto výzkumu také používáme konfokální a super-rozlišovací mikroskopii. Průtokovou cytometrii trvale využíváme pro rychlé stanovování ploidie rostlin a měření velikosti jejich jaderného genomu.