Výuka

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Předmět: Cytotaxonome a cytogenetika
Forma: Přednášky

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Předmět: Cytometrické techniky
Forma:  Přednášky

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Předmět: Anatomie genomu
Forma:  Přednášky

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Předmět: Cytometrie
Forma:  Přednášky

Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Katedra biochemie
Studijní obor: Bioinformatika
Předmět: Analýza sekvencí DNA
Forma: Seminář

Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Katedra biochemie
Studijní obor: Bioinformatika
Předmět: Molekulární fylogenetika
Forma: Seminář

RNDr. David Kopecky, Ph.D.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Katedra biochemie
Studijní obor: Bioinformatika
Předmět: Základy genetiky 
Forma: Přednášky

Mgr. Jan Šafář, Ph.D.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
​Katedra molekulární biologie a genetiky; Laboratoř růstových regulátorů
Studijní obor: Experimentální biologie
Předmět: Genomika
Forma: Cvičení

Mgr. Jan Šafář, Ph.D.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
​Katedra biochemie
Studijní obor: Bioinformatika
Předmět: Analýza transkriptomu a anotace genů
Forma: Přednášky

Ing. Hana Šimková, CSc.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Katedra buněčné biologie a genetiky
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie; Bioinformatika
Předmět: Genomika
Forma: Přednášky 

Ing. Hana Šimková, CSc.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Katedra buněčné biologie a genetiky
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie
Předmět: Genomika
Forma: Cvičení z genomiky

Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Katedra biochemie
Studijní obor: Bioinformatika
Předmět: Genetické mapování a DNA markery
Forma: Přednášky

Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D.
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Katedra molekulární biologie a genetiky; Laboratoř růstových regulátorů
Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie;Experimentální biologie
Předmět: Genetické mapování a DNA markery
Forma: Přednášky