Výzkumné skupiny

V Centru strukturní a funkční genomiky rostlin působí osm skupin, které se zaměřují na výzkum různých aspektů genomiky rostlin, biologie genomu a šlechtění zemědělských plodin.