O nás

Olomoucké Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin je součástí Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i. v Praze. 
Působí v něm osm výzkumných skupin, které se zabývají studiem dědičné informace, její strukturou, evolucí a vlivem na růst, vývoj a vlastnosti rostlin. Tyto poznatky jsou nezbytným předpokladem pro využití nových biotechnologických metod při šlechtění kvalitnějších zemědělských plodin odolných vůči změnám klimatu.
Olomoucký tým vyvíjí nové unikátní technologie včetně třídění chromozomů či optického mapování, které usnadňují luštění dědičné informace a izolaci důležitých genů. Je velmi úspěšný v získávání výzkumných grantů a řeší mezinárodní i národní projekty.  
Za dobu svého působení získal velké mezinárodní renomé a své výsledky 
publikuje v prestižních vědeckých časopisech.​
Intenzivně také spolupracuje s mnoha špičkovými zahraničními pracovišti a hostí vědce i studenty z mnoha zemí. Laboratoře Centra jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji pro komplexní analýzu dědičné informace rostlin.
Velká pozornost je věnována spolupráci s praxí a Centrum je koordinačním pracovištěm úspěšného výzkumného programu Strategie AV21 Akademie věd ČR „Potraviny pro budoucnost“. Za podpory AV ČR byla v rámci Centra v roce 2017 zřízena první a v tuzemsku dosud jediná Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum. Díky výsadnímu postavení v oblasti genetiky rostlin se olomoucké pracoviště stalo partnerem projektu Národního centra kompetence „Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin“, který podporuje Technologická agentura ČR.

Náš tým

Hlavní oblasti výzkumu

Obiloviny

Pracoviště přispělo k přečtení složité dědičné informace nejdůležitějších obilovin, pšenice, ječmene a žita. Tento výzkum by nebyl možný bez metody třídění chromozomů pomocí průtokové cytometrie, kterou vyvinulo. Dalším přínosem byla i příprava takzvaných BAC knihoven a optické mapování, které umožňují sestavovat delší úseky textu dědičné informace. 


Banánovníky
Olomoučtí výzkumníci čtou dědičnou informaci hlavních pěstovaných typů banánovníku. Podílí se na záchraně genového bohatství pěstovaných odrůd i planých druhů a studují jejich genetickou diverzitu.  Spolupracují také na velkých mezinárodních šlechtitelských programech banánovníku v Africe.

Trávy
Ve spolupráci s australskou společností  Diversity Arrays Technology Ltd. charakterizují vědci strukturu dědičné informace kostřav, jílků a jejich kříženců. Díky těmto poznatkům a zejména genetickým analýzám šlechtitelských materiálů se podílí na získávání nových odrůd trav, které se využívají pro trvalé porosty, silážní směsi nebo okrasné, rekreační a sportovní účely.


Jiné
Pro řešení nejzákladnějších otázek uspořádání dědičné informace v buněčném jádře využívá olomoucký tým modelovou rostlinu huseníček rolní. V rámci mezinárodních projektů studuje také dědičnou informaci hrachu, šafránu, orchidejí, cukrové třtiny nebo yamu a dalších druhů rostlin.

Naše aktivity

Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin je součástí Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i.  Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) byl založen v roce 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci.      ÚEB provádí především základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je . . .
Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum
Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum je prvním pracovištěm Akademie věd ČR, jehož hlavním cílem je zpřístupnit nejnovější výsledky a metody základního výzkumu šlechtitelům a zemědělské praxi. Aplikační laboratoř byla založena v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 v roce 2017 a provozuje ji Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. v Olomouci.Naše služby Aplikace cytogenetických . . .
Výzkumný program Akademie věd ČR Potraviny pro . . .
Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli . . .