Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin je součástí Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i.  Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB) byl založen v roce 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci. 
   
ÚEB provádí především základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu.
   
V rostlinné genetice jsou jeho projekty zaměřeny na molekulární genetiku pylu a funkční genomiku rostlin.
Fyziologická témata zahrnují hormonální a ekologickou kontrolu růstu a vývoje rostlin, mechanismy transportu a účinku růstových regulátorů, fyziologii rostlinných virů a rostlinnou patofyziologii. V oboru biotechnologií se ústav zabývá například navrhováním a přípravou poživatelných vakcín z rostlin a mechanismy fytoremediace.
   
Některé projekty směřují k praktickým aplikacím. Studium rostlinných hormonů například vedlo k syntéze látek, které zpomalují stárnutí kůže nebo vykazují slibné cytostatické efekty. ÚEB je rovněž velmi úspěšný ve šlechtění jabloní odolných vůči houbovým chorobám.
   
Ústav spolupracuje s mnoha výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice i v zahraničí. Vědci z ÚEB učí na několika českých vysokých školách a studenti těchto škol vypracovávají v ústavu své diplomové či doktorské práce.
 
 


Více na webových stránkách www.ueb.cas.cz