Seminář Šlechtění ovocných stromů

Seminář Šlechtění ovocných stromů
Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum pořádá společně s Výzkumným ústavem šlechtitelským a ovocnářským v Holovousech seminář Šlechtění ovocných stromů. Jeho cílem je propojit nejnovější vědecké poznatky s praxí. 
 
Seminář se koná 14. 3. 2018 od 10:00 do 13:30 v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum vznikla díky podpoře Strategie AV21 a je součástí výzkumného programu Potraviny pro budoucnost.
Více informací ZDE.