Skupina Bartoš

Naše skupina se zabývá především studiem rostlinných genomů. Využíváme při tom jak sekvenování nové generace a metody molekulární biologie a cytogenetiky, tak i bioinformatickou analýzu. Přispěli jsme k odhalení organizace a funkce genomu u řady druhů rostlin, zejména obilovin. V současné době jsou naším hlavním zájmem takzvané „přídatné“ neboli „B“ chromozomy. Tyto chromozomy, přítomné v některých rostlinných genomech, nepodléhají mendelistické dědičnosti a jejich funkce v rostlinách není přesně známa. Naším cílem je tedy objasnit původ, chování a funkci těchto zvláštních chromozomů.

Hlavní výzkumné cíle
 
  • B chromozomy čiroku a kukuřice
  • nondisjunkce a eliminace B chromozomů
  • sekvenační technologie

Naše skupina spravuje Laboratoř pro sekvenování rostlin.