Analýza dynamiky obsahu jaderné DNA v průběhu vývoje semen

Kategorie
Vysokoškoláci
Skupina
Skupina Pečinka

Určeno bakalářským a magisterským studentům

Popis

Téma a cíle:

  • Obiloviny jsou klíčovým zdrojem potravy
  • Naše hypotéza je, že rychlý růst semene je umožněn modifikací buněčného cyklu vedoucí ke zvýšení obsahu jaderné DNA
  • Chceme zkoumat změny v obsahu jaderné DNA u vyvíjejících se semen divokého předka ječmene z různých částí Izraele

Náplň práce:

  • Morfologická a fyziologická analýza semen
  • Analýza obsahu jaderné DNA celých semen, embryí a endospermu