Studium B chromozomů v průběhu embryonálního vývoje čiroku

Kategorie
Doktorand
Skupina
Bartoš group
pro zájemce o postgraduální studium

Popis

B chromozomy jsou nadbytečné chromozomy, které se nacházejí v genomech živočichů, rostlin i hub. Pro tyto chromozomy je charakteristické, že se jejich přenos do potomstva neřídí Mendelistickou dědičností. Díky své postradatelnosti mohou v rámci jednoho druhu u některých jedinců zcela chybět nebo se vyskytovat jen v určitých tkáních. V případě druhu Sorghum purpureosericeum podléhají B chromozomy rozsáhlé eliminaci během raného embryonálního vývoje.
Hlavní náplní nabízené Ph.D. pozice bude studium transkriptomu vyvíjejícího se embrya S. purpureosericeum. Uchazeč/ka bude používat nejmodernější technologie sekvenování RNA jednotlivých jader (snRNA-seq) a využívat bioinformatické nástroje k analýze získaných expresních dat za účelem objasnění mechanismu eliminace B chromozomu.

Uchazeč/ka by měl(a) mít základní zkušenosti se standardními molekulárně-biologickými metodami;  pozitivní vztah k analýze dat a bioinformatice; a ochotu a nadšení pro učení se nových metod. Předpokladem je magisterský titul z molekulární biologie, genetiky, bioinformatiky nebo příbuzných oborů.
Můžete se těšit na zajímavou práci v mladém, dynamickém a motivovaném kolektivu; práci s moderním přístrojovým vybavením; přátelskou atmosféru; a ohodnocení nad rámec stipendia v postgraduálním studijním programu.

Začátek studia: 1.9.2021.
embryo_RNAseq-1.png

V případě zájmu kontaktujte Jana Bartoše (bartos%at%ueb.cas.cz).