Novinky

Na letošním festivalu Země na talíři natáčel i štáb . . .
Olomoucký festival Země na talíři byl letos úspěšný. Přilákal nejenom zájemce o potraviny a udržitelný životní styl, ale také štáb České televize.
Naše pracoviště navštívily děti z letního Science campu
Talentované děti z Pevnosti poznání strávily jeden prázdninový den v naší laboratoři. Mohly se tak lépe seznámit s prací vědců, ​prohlédnout si pracoviště a špičkové přístroje.   
V Olomouci se uskutečnil festival Země na talíři . . .
Na Hanou se po roce vrátil festival Země na talíři. Akce, která se uskutečnila 21. července 2021 v Pevnosti poznání, upozornila ne na některé palčivé problémy související s produkcí potravin a změnou klimatu. Pořádaly ji organizace Na mysli, výzkumný program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Pevnost poznání Univerzity Palackého.líková z organizace Na mysli.
Workshop v Olomouci poodhalí tajemství organizace a . . .
V polovině září se v Olomouci setkají vědci a studenti zabývající se dědičnou informací rostlin. Akce The Czech Plant Nucleus Workshop 2021, která se uskuteční 14. a 15. září 2021 v  Pevnosti poznání Univerzity Palackého, se zaměří na sdílení nejnovějších vědeckých poznatků. Registrovat se je možné už nyní.  
Poslechněte si zajímavou rozhlasovou reportáž o našem . . .
Český rozhlas PLUS informoval o úspěchu našeho pracoviště. Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin bylo součástí mezinárodního týmu, který jako první na světě přečetl dědičnou informaci B chromozomu u kukuřice.
Výzkum kukuřice olomouckých vědců může v budoucnu . . .
Velký úspěch hlásí vědci z naší labroatoře. Ve spolupráci s americkými a čínskými kolegy pokročili ve výzkumu B chromozomu u kukuřice a jako první na světě přečetli jeho dědičnou informaci. O B chromozomy se výzkumníci zajímají proto, že mají mimořádné vlastnosti a vymykají se Mendelovým zákonům dědičnosti. Výsledek bádání, který zveřejnil prestižní časopis Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, by tak . . .
Zemřel čínský věděc Jüan Lung-pching, otec tzv . . .
Čínský vědec Jüan Lung-pching zachránil miliony lidí před hladem tím, že vyvinul první hybridní kmeny rýže,“ tweetovalo oddělení OSN pro hospodářské a sociální věci v sobotu. 
Aleš Pečinka mluvil ve vysílání Studia 6 ČT o . . .
Studie publikovaná Evropskou komisí k novým technikám editace genomu může znamenat průlom v přístupu ke geneticky modifikovaným plodinám. Její závěry budou nyní posuzovat legislativní a politické skupiny na úrovni Evropské unie a na konci této cesty by mohla být směrnice benevolentnější k vědeckým názorům na GM plodiny. 
Studie může změnit pohled na cílené úpravy genomu rostlin
Evropská komise publikovala průlomovou studii k novým technikám editace genomu (NGT). Mimo jiné se v ní uvádí, že využívání nových technik mutageneze a cisgenoze u rostlin v rámci NGT je stejně bezpečné jako tradiční techniky šlechtění, a proto je vhodné stávající evropskou legislativu přizpůsobit nejnovějším vědeckým poznatkům a technologickému pokroku.
Akademie věd ČR: Zelená pro genetické úpravy plodin . . .
Genetické modifikace organismů jsou kontroverzní téma. Na jedné straně vědecký pokrok a ekonomické výhody, z nichž mohou těžit všichni lidé na planetě, na straně druhé obavy, zda zasahování do genomu není proti přírodě. 
Záznam semináře Viry kolem nás a v nás
Pokud se zajímate o problematiku virů, a to od virů napadajících člověka, až po viry způsobující choroby zvířat a rostlin, podívejte se na záznam semináře Viry kolem nás a v nás. Přední čeští vědci vám vněm objasnili také to, jak je to s očkováním proti koronaviru, jak můžeme posílit svou imunitu a  jak se změnil vztah Čechů k jídlu v době pandemie.     
Seminář Viry kolem nás a v nás představí viry v . . .
Aktuálnímu tématu s celospolečenským dopadem se věnuje seminář Viry kolem nás a v nás, který pořádá 14. dubna 2021 výzkumný program Akademie věd ČR Potraviny pro budoucnost Strategie AV21.   
Prof. Jaroslav Doležel mluvil v České televizi o . . .
Vědcům se po čtyřech letech bádání podařilo rozluštit genetickou informaci třetí nejdůležitější evropské obiloviny, žita. Mezinárodní výzkumný tým pod vedením německého Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research získal přesnou referenční sekvenci jeho genomu. 
Olomoučtí vědci se podíleli na rozluštění dědičného . . .
Vědcům se po čtyřech letech bádání podařilo rozluštit genetickou informaci třetí nejdůležitější evropské obiloviny, žita. Mezinárodní výzkumný tým pod vedením německého Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research získal přesnou referenční sekvenci jeho genomu.   
Biotechnologické národní centrum kompetence pro . . .
Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin programu Technologické agentury České republiky, jehož je naše laboratoř součásí, bude další dva roky pokračovat ve své činnosti. Jde o jediné národní centrum kompetence v biologických vědách, jehož cílem je propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami, a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství s . . .